VITALITA VODY má vliv na náš organismus

Text a foto: Kvido KUŽELKA

O vodě už bylo řečeno a napsáno mnoho. V poslední době se začíná otevřeně hovořit nejen o jejím nedostatku a znečištěni, ale také o energii vody. Co vlastně je energie vody? Pro vysvětlení je nutné rozdělit kvalitu vody na 2 oblasti. Jednou z nich, všeobecně známou a sledovanou, jsou biochemické vlastnosti vody (co obsahuje za látky). Biochemické vlastnosti vody přímo ovlivňují naše fyzické tělo.

Druhým faktorem, který významným způsobem ovlivňuje kvality vody, je informačně energetický potenciál (informace obsažené ve vodě). Ten má vliv nejen na fyzické, ale zároveň energetické tělo, které kopíruje tělo fyzické a chrání nás před vnějšími negativními vlivy, jako jsou bakterie a viry a jimi způsobované nemoci. Často se v této souvislosti hovoří o tzv. mrtvé a živé vodě.

PIJME VODU ŽIVOU, NE MRTVOU!

Začneme-li se o vodu zajímat více do hloubky, objevíme otázky, které nás do té doby nenapadly. Jak se vlastně ocitla voda na naší planetě? Jaká je její hlavní funkce? Tyto otázky jdou za hranici běžného uvažování, nicméně odpovědi na ně nám ukazují vyšší smysl vody na naší planetě.

Japonský vědec Masaru Emoto, který věnoval celý svůj profesní život studiu této pralátky, ve své knize Zázračná voda uvádí, že voda byla dopravena na planetu Zemi jako přenašeč informací (kdo ji sem dopravil, by byla otázka na samostatný článek). Díky vodě vznikl na Zemi život. Pro dnešní, převážně pragmaticky a materiálně založenou západní společnost, Emoto objevil jasný způsob, kterým dokázal, že voda je skutečně schopna přebírat informace (vibrace), kterým je vystavena, a dle jejich druhu měnit svoji strukturu. Ve svých pokusech nechal na vodu působit psaná slova, následně ji zmrazil a po mnoha pokusech našel postup, kterým dokázal pod mikroskopem zaznamenat sledovat a fotografovat strukturu vody. Jeho zjištění byla naprosto ohromující, zatímco voda vystavená pozitivním slovům jako láska nebo vděčnost, tvořila nádherné, pravidelné krystaly, voda vystavená slovům negativním (hnusíš se mi, nesnáším tě) měla naopak strukturu zcela rozbitou. Emotův závěr: Voda vystavená pozitivním vibracím tvoří harmonickou strukturu, přirozenou pro živé organismy.

Masaru Emoto uvádí, že voda byla dopravena na planetu Zemi jako přenašeč informací.

Toto zjištění a předložené důkazy ve formě pořízených fotografií, mají zásadní význam pro to, abychom pochopili, jak bychom vodu měli vnímat a uvědomili si, že jsme sami schopni ovlivnit její energetickou kvalitu.

A jak je to s vodou, kterou pijeme? V první řadě je třeba říci to hlavní… pijme vodu. Čistá neochucená voda by měla být základem našeho pitného režimu. Zdrojů je ovšem mnoho, my se zaměříme na jeden z nejběžnějších. Po obrovském boomu balené vody a zahlcení naší planety plastovým odpadem, se konečně mnoho lidí začíná postupně vracet k vodě z vodovodu. Jde o vodu biochemicky nezávadnou, levnou a z pohledu nepotřebnosti jakéhokoli obalu i šetrnou k životnímu prostředí. Pojďme se proto na kohoutkovou vodu podívat blíže a říct si, jak z ní můžeme získat co nejvíce energie pro naše buňky a maximálně přispět k celkové rovnováze našeho organismu. Ve svém přirozeném prostředí voda plyne samovolně, bez tlaku, vždy do oblouku (viz. přirozená řečiště řek) a tímto přirozeným pohybem si dodává energii.

VITALITA VODY ZÁLEŽÍ NA KVALITĚ, NE KVANTITĚ!

Destruktivní proces, kterým projde do chvíle, než otočíme vodovodním kohoutkem, ve vodě zanechá obrovské množství negativních informací a připraví ji tak o většinu své přirozené vitality – vlivem destrukce molekul v turbínách, nekvalitním potrubím, pravými úhly potrubí, vysokým tlakem a též jako důsledek znečištění nejrůznějšími látkami. Po biochemické stránce jde o vodu z vodovodu nezávadnou a pitnou, nicméně z hlediska informačně energetického potenciálu je téměř „mrtvou“, která je z hlediska energie tělem téměř nevyužitelná. Zmíněné negativní vlivy způsobují snížení vibračních hodnot a voda v důsledku toho tvoří velké shluky (klastry) molekul. Taková voda není schopna prostupovat buněčnou membránou (velké klastry neproniknou do jednotlivých buněk) a lidé pak často cítí, že ji pít nemohou, že je „těžká“.  Organismus musí vynaložit velké množství energie, aby takovou vodu upravil do struktury vhodné pro její vstřebání a správné fungování procesů v těle.  Její velká část však zůstane nezpracovaná a tělo ji ze sebe vyloučí. Zdaleka tedy nezáleží na tom, kolik vody vypijeme, ale především jak kvalitní vodu pijeme.

Jak můžeme vodě dodat tolik potřebnou energii? V dnešní době již existují možnosti, jak vodě vrátit a zvýšit její informačně energetický potenciál, jako např. přístroje na bázi přirozeného víření vody, které dokážou vodu alespoň částečně vrátit do jejího přirozeného stavu. Velmi účinnou technologii pro navrácení energie vodě vyvinul slovinský vědec Vili Poznik, který je často nazýván „slovinským Teslou“. Vili a jeho tým se přes 40 let věnuje vibracím a jejich vlivu na lidský organismus. Výsledkem jeho letitého výzkumu jsou TP technologie (Technologie Poznik), které dokážou změřit jakoukoli vibraci, pečlivě vybrat ty informace, které mají pozitivní vliv na procesy v těle a následně je vepsat do speciálně vybraných nosičů. Vili Poznik říká: „Strukturu vody je možné ovlivnit, například její vitalitu a paměť, tím, že pečlivě vybíráme informace, které pak mohou být vtisknuty do různých materiálů. Jedná se o podobný způsob, jakým je na datových nosičích vtisknuta hudba nebo počítačové programy.“

Nezávislé testy provedené na Poznikových produktech, např. na informované i9 láhvi, prokázaly, že voda ovlivněná obrovskými soubory pozitivních informací posiluje biopole člověka (GDV testy), snižuje genotoxicitu vody (Allium testy) a harmonizuje uspořádání krevních buněk a s tím související správné proudění krve v těle (Dark Field testy). Díky těmto nezávislým testům je Vili Poznik světově uznávaným vědcem, který se svým týmem obdržel za posledních 30 let přes 90 ocenění na renomovaných výstavách vynálezů. Je skvělé, že vodě je skutečně možné vrátit její přirozenou strukturu a energii, kterou měla, než opustila své přírodní prostředí a prošla již zmiňovaným procesem znečištění a molekulární destrukce. Na co si tedy dávat pozor při pití vody, abychom své tělo nejen „plnili“, ale také „krmili“ (tzn. dodali energii)? Vnímejme vodu jako naši součást a podle toho k ní přistupujme. Jestliže do vody, kterou následně vypijeme, vysíláme negativní emoce (stres, strach, hněv,…) budeme po jejím vypití tyto emoce ve svém těle jen podporovat a zesilovat. Když vodě naopak upřímně poděkujeme a uvědomíme si, jakým zázrakem pro nás je, vrátí nám tuto energii a pomůže nám nastavit rovnováhu procesů v celém těle. Jakmile se otevřete tomuto přístupu k vodě, budete překvapeni, jak rychle se zlepší celková kvalita Vašeho života. 

Společnými silami navíc můžeme udělat ještě víc, něco, co přesahuje naši osobní spokojenost a prospěch. Je to jednoduché, stačí, když přestaneme vodu vnímat jako samozřejmou a nevyčerpatelnou součást našeho života a začneme jí věnovat upřímnou pozornost, kterou si zaslouží.  Když každému zdroji vody, se kterým se potkáme (řeka, moře, rybník, ..), vždy pošleme lásku a vděčnost za její unikátní a nenahraditelné vlastnosti, za to, co vše pro nás dělá, vrátí nám to šířením této pozitivní vibrace po celé Zemi a troufnu si říct, že tím přispějeme ke zvýšení štěstí na celé naší planetěJ

PIJME VODU… ALE JAKOU? VITALITA VODY MÁ VLIV NA NÁŠ ORGANISMUS!

casopiskvalitnizivot

Web časopisu Kvalitní ŽIVOT