Prageet Harris a Julieanne Conard: O zážitcích a energii STARGATE

Prageet Harris

Angličan Prageet Harris je mezinárodně známý channeler, který s duchovním růstem pomáhá lidem již déle než třicet let. Společně se svým průvodcem, Alcazarem, navrhl a sestrojil Hvězdnou bránu, která pomáhá skupinám a jednotlivcům v procesu pochopení a sebepoznání – v procesu probuzení. Celý svůj život zasvětil pochopení, jak lidé fungují, jak nás ovlivňují emoce a nevědomá mysl a jak snadno vystoupit ze vzorců, u kterých cítíme, že nás omezují.

V roce 1988 začal Prageet channelovat svého průvodce, nefyzickou bytost, Alcazara, který má velmi rozsáhlé zkušenosti a veliké pochopení pro lidské podmínky, a tak prostým a jasným způsobem předává své vhledy do obtíží, kterým v životě čelíme. Je to veselý mistr lásky, vtipu, důvtipu a moudrosti a znovu nás propojuje s pravdou, kterou již ve svém srdci známe.

V roce 1989 Alcazar v channelingu předal Prageetovi design Hvězdné brány a pomáhal mu při rozvinutí nových schopností a technik k urychlení lidského růstu. Mnoho let zkušeností prokázalo, že Hvězdná brána je velmi mocný nástroj, který pomáhá lidem v překonání jejich omezení a v uvědomění jejich nejvyššího potenciálu. V kombinaci s Prageetovým vhledem a citlivostí se tak z události v přítomnosti Hvězdné brány stává jedinečný, radostný a transformační prožitek.

 Julieanne Conard 

Julieanne Conard se k projektu Hvězdné brány připojila v roce 2012 poté, co objevila své hluboké spojení s Hvězdnou bránou i průvodcem Alcazarem, který ji přímo vyzval, aby se ke Hvězdné bráně připojila. Nyní spolupracuje s Prageetem při mnoha prezentacích nejen při channelingu Alcazara, ale také jednorožců a čtyř sester z Kasiopeji. 

Kromě hluboké Alcazarovy moudrosti Julieanne při workshopech i soukromých sezeních sdílí hudební tóny Jednorožců. Jednorožci komunikují primárně prostřednictvím zvuku, příležitostně však předají slova podpory pro ty, které chtějí oslovit. Čtyři sestry z Kasiopeji se však zaměřují jiným způsobem. Chtějí pracovat prostřednictvím Julieanne, aby oslovily nové děti Země, protože je toho mnoho, co mohou sdělit těmto novým, moudrým bytostem.

Julieanne nesmírně ráda pracuje s energiemi Hvězdné brány a oslavuje sebepoznání, které proces práce s Hvězdnou bránou přináší jí i ostatním.

—————————————————————————————–

 ALCAZAROVA POZVÁNKA

My jsme Alcazar a zveme vás, abyste se k nám připojili v energii hvězdné brány ve vaší Praze.

Milovaní, zdravíme vás. My jsme Alcazar. Po mnoho let sdílíme práci Hvězdné brány (Stargate) po celém vašem světě s desetitisíci lidí a přináší nám velikou radost, že velmi brzy přijedeme také do vaší země a vašeho hlavního města Prahy.

Toto město zajímá mnohé lidi z celého světa. A my vám chceme přinést energii, která transformuje nejen vaše město, ale také vás osobně, pokud se k nám rozhodnete připojit. Hvězdná brána je přední technologie, která je navržena tak, aby vám pomohla zrychlit vaše probuzení, stát se více vědomými, více si uvědomovat, kdo jste. Abyste si více uvědomovali své schopnosti a dovednosti, které v sobě máte a dosud jste k nim neměli přístup. Krása Hvězdné brány vytváří velmi silnou a přitom velmi jemnou energii – mnoho úrovní energie, které jsou vyladěny na vás individuálně. A toto vyladění, tato vibrace, vás podporuje k rozpuštění vzorů, které už vám neslouží. A pomáhá vám v tom, abyste získali přístup k tomu, čemu říkáme vaše Supervědomí /Nadvědomí – k vašemu skutečnému já, vašemu oslnivému světlu, které v sobě máte.

Milovaní, ve svém nitru víte, že můžete být mnohem víc, než co právě teď žijete. Ale nevíte, jak získat přístup k tomuto vašemu skutečnému já. Hvězdná brána je tu, aby vám pomohla v objevení vašeho skutečného já. Není to těžká práce. Prostě to jen vyžaduje, abyste se uvolnili v laskavých a podporujících energiích, které vás podporují společně s mnoha průvodci. Propojují vás i reality mnoha dimenzí, které jsou vám dostupné a jsou zde, aby vás pozvedly a začaly vám ukazovat šíři této existence, která dalece přesahuje, co jste dosud zažili.

Milovaní, je načase, abyste se začali probouzet. Je načase si vzpomenout na to, kdo jste. Je načase se osvobodit.

My jsme Alcazar a zveme vás, abyste se k nám připojili v energii hvězdné brány ve vaší Praze.

blank

Rozhovor s Prageetem Harrisem a  Julieanne Conardovou

1) Je o vás známo, že jste řadu let prožil v komunitě světově známého filozofa, mystika Osho.  Co vás motivovalo k jeho následování? Kolik vám bylo tehdy let? Již jste se věnoval ezoterice?

Svůj dospělý život jsem začal jako učitel v Londýně. Naprosto jsem si neuvědomoval nic duchovního ani ezoterického.

Díky kolegovi učiteli jsem objevil Oshovo meditační centrum v Londýně, a jakmile jsem uslyšel jeho hlas z nahrávky, dotklo se mne to tak hluboce, že jsem se během několika měsíců ocitnul s ním (Oshem) v Indii.

V té době mi bylo asi 30 let. Žil jsem v ašrámu v Puně déle než 5 let. Bylo to pro mne zcela transformační. Propojilo mne to s realitou bytí duchovním namísto duchovní fasády, kterou ukazuje většina náboženství.

Když se Osho přestěhoval do Ameriky, přestěhoval jsem se tam, abych i tam žil v komunitě. Po dalších 3 letech jsem se přestěhoval se skupinou přátel na Maui, na Havaj, se záměrem vybudovat zde centrum pro léčení.

2) Kdy jste se setkal s Alcazarem? Kdy se s vámi spojil? Jak se to stalo?

S přáteli jsme na Maui objevili velký hotel, který byl na prodej, a okamžitě jsme se rozhodli koupit ho pro naše léčebné centrum. Jednoho dne jsem se při obchodním jednání cítil skutečně unavený – mí přátelé mi řekli: „Lehni si a my tě namasírujeme.“ Ležel jsem tedy na podlaze svého obývajícího pokoje hluboce uvolněný, když někdo začal mluvit. Rušilo mne to v onom hlubokém ponoru, takže jsem po několika minutách otevřel oči a zjistil jsem, že mne přátelé přestali masírovat. Vzrušeně mi oznamovali: „Ty jsi channeloval!“

Jsem svým založením skeptik, takže jsem ani na okamžik neuvěřil, že by to byla pravda. Naštěstí mi přátelé řekli: „Udělej to znovu!“ a k mému překvapení se to opravdu stalo znovu.

Můj průvodce se představil jako Alcazar a začal mi ukazovat, že je to realita – ne něco, co by si vymysleli mí přátelé. Řekl mým přátelům věci z jejich dřívějších let, o kterých jsem neměl naprosto žádné tušení. Také jim říkal věci, které se jim teprve měly stát a požádal je, aby mi zavolali, až k těmto věcem dojde!

A tak jsem pomalu, pomalu musel přijmout, že Alcazar a moudrost, kterou přináší, je skutečná a vlastně úžasná!

3) Když jste přijal informaci ke konstrukci Hvězdné brány, bylo složité ji vyrobit? 

Po roce, kdy Alcazar odpovídal na otázky lidí a prováděl vedené meditace, mne požádal, abych postavil konstrukci, které říkal Hvězdná brána.

V mé mysli mi předal obrázek a požádal mne, abych to postavil. Nedal mi žádné rozměry ani úhly k této komplikované konstrukci. Když jsem ho požádal o detaily, jednoduše odpověděl: „Začni to stavět a vzpomeneš si.

Divné bylo, že když jsem začal, prostě jsem věděl, co mám dělat! Trvalo déle než 6 měsíců, než jsem postavil první hvězdnou bránu, která byla 3,2 metru vysoká.

4) Vzpomínáte si na svůj první zážitek energie hvězdné brány?

Vlastně tou první věcí, kterou jsem s hvězdnou bránou udělal, bylo to, že jsem v ní oddal dva přátele! V průběhu těch více než 30 let se zde odehrálo tolik neuvěřitelných energetických prožitků, že už si ani nevzpomínám, jaká byla ta první zkušenost.

5) Jak často „procházíte“ Hvězdnou bránou a jaké efekty, vlivy této energie u sebe pozorujete?

Ať už tuto otázku napsal kdokoli, viděl evidentně příliš mnoho filmů! My Hvězdnou bránou neprocházíme!

Hvězdná brána je složitá geometrická konstrukce, která je kotvou pro vědomí vyšších dimenzí. Když s Hvězdnou branou pracujeme, ve skutečnosti pracujeme s tímto vysokým vědomím.

Výsledný efekt závisí na každém jednotlivci, který projde touto zkušeností. Dokonce, i když jsme ve velké skupině 1000 a více lidí, energie pracují s jednotlivci i s celou skupinou. Otevřenost a přístupnost každé osoby ovlivňuje jejich prožitek.

Tou nejčastější zkušeností lidí je, že velmi hmatatelně vnímají energie, které k nim přicházejí. Představujeme je mnoha realitám – jako je andělská říše, vzestoupení Mistři a hvězdné rodiny (jak jim říká Alcazar) – to jsou laskavé pokročilé civilizace z celého vesmíru. Nejznámější jsou nejspíš Plejáďané, Síriané a Hathoři – ale s hvězdnou bránou pracují i mnozí další.

Skrze Hvězdnou bránu lze zažít také reality jiných dimenzí. Velmi hmatatelnými se stávají říše přírody – lze vnímat a někdy i vidět draky, víly, jednorožce a mnohé další!

Možná tou nejpřirozenější reakcí na pobyt v energetickém poli Hvězdné brány je uvědomění rozšířeného vědomí, které může vnímat každý z nás, a spojení s kvantovým polem. To nám umožňuje vytvořit svou osobní realitu v souladu s našimi skutečnými touhami.

6) S hvězdnou bránou pracujete již téměř 30 let, za tu dobu s ní přišlo do kontaktu mnoho lidí. Máte představu asi kolik? Můžete uvést některé  drobnější, ale také i některé opravdu významné změny, efekty, které pak nastaly u některých lidí, když pracovali s energií vaší hvězdné brány?

Nemám tušení, kolika desítek tisíc lidí se dotkla energie hvězdné brány. Cestovali jsme do mnoha zemí a byli jsme v online kontaktu s lidmi z 50 či více zemí po celém světě!

U lidí je aktivováno mnoho vrozených schopností – jako vnitřní vize, schopnost léčení, jasné intuice, schopnost channelovat a nejběžněji i schopnost vnímat jemné energie realit vyšších dimenzí.

Lidé také hlásili fyzické uzdravení – rakovina zmizela, nepřirozené zakřivení páteře se napravilo, zmizely i infekce a odehrály se i některé skutečně úžasné věci, o kterých lékaři tvrdili, že nejsou možné – jako když se slepé ženě navrátil zrak, neslyšící žena opět začala slyšet a někomu dokonce znovu dorostla kost v čelisti (zubař žasl, protože si myslel, že to nebude možné a dokázaly to i rentgenové snímky!).

7) Můžete nám říct, co vše lze s HB řešit? K jakým tématům děláváte workshopy? Případně i semináře či jiné akce?

Hlavní funkcí Hvězdné brány je urychlit lidské vědomí. A není to ani tak o „dělání“. Je to o uvolnění se v jemných energetických polích, která jsou během toho vytvořena. V této energii se může odehrát cokoli, co je nejvyšším potenciálem pro každého jednotlivce v danou chvíli. Je však nezbytná otevřenost a přístupnost osoby, která se toho účastní.

Toto jsou témata, na která se Alcazar zaměřuje:

  • mládnutí těla,
  • spojení s vaším Supervědomím – s vaším kvantovým já,
  • zhmotnění vaší nové reality (tvoření z kvantového pole),
  • spojení s vaší hvězdnou rodinou (kde jste žili předtím, než jste se stali člověkem na Zemi)
  • a mnoho dalšího.

Tak často, jak nám to umožňuje náš rozvrh, prezentujeme práci Hvězdné brány společně s naším drahým přítelem Leem Carrollem a Kryonem. Alcazar a Kryon se vzájemně doplňují mnoha způsoby. Kryon přináší úžasné, detailní informace – a Alcazar přináší energetické prožitky. Obojí je velmi transformační.

8) Víme, že nepracujete s hvězdnou bránou sám, že máte kolegyni Julieane Conard, která rovněž tak channeluje Alcazara. Můžete nám vaši spolupráci přiblížit? Jaká její role? Nebo pracuje Julieanne spíše samostatněji?

Julieanne začala s Hvězdnou bránou pracovat v roce 2012. Ona také channeluje Alcazara a energie mezi námi proudí tam a zpět, když provádíme vedené meditace. Alcazar nám řekl, že jsme společně dělali práci Hvězdné brány na jiných místech ve vesmíru, než jsme přišli na Zemi! Bohužel si na to zatím nevzpomínáme.

Julieanne vytváří rovnováhu ženských energií. Alcazar řekl, že Prageet rád mluví a Julieanne ráda vyzařuje množství jemných energií, které proudí při prožitku Hvězdné brány.

Alcazar vedl Julieanne, aby vytvořila formu energetického sebeléčení zvaného Esence života. Nyní vyučuje ostatní, jak vytvořit tento Zdroj energie pro sebe samé. O tuto nádhernou energii se s vámi podělí, až přijede do Prahy!

Julieanne a já obvykle spolupracujeme, ale příležitostně jsme vedeni k tomu, abychom vedli různé události jednotlivě.

9) Jak se těšíte na seminář do Prahy? Už jste ji někdy navštívil? 

Julieanne navštívila Prahu před mnoha lety společně s dětským chórem, kterého byla součástí, když jí bylo 14 let!

Pro Prageeta je toto první návštěva. Oba jsme skutečně nadšeni, že se v Praze můžeme podělit o zkušenost s Hvězdnou bránou, protože energie pro tuto událost se už začíná budovat. Víme, že jakmile toto zveřejníme na našem webu, přátelé Stargate z celé Evropy začnou přijíždět do Prahy, aby se zúčastnili tohoto velkolepého dobrodružství plného energie, vědomí a lásky.

Zveme vás, abyste přišli a připojili se k nám!

S láskou Prageet a Julieanne

BOX: O Prageetovi a Julieanne

Prageet, mezinárodně známý channeler pracuje více než 30 let se svým průvodcem (a zároveň průvodcem Hvězdné brány) Alcazarem a s jejich společným dílem – Hvězdnou bránou, interdimenzionálním vstupem, který napomáhá léčení na všech úrovních, reaktivaci DNA a uvědomění kvantového já.

Julieanne se k projektu Hvězdné brány připojila v roce 2012 a stala se partnerkou v projektu Prožitek Hvězdné brány poté, co u sebe objevila hluboké spojení s průvodcem Alcazarem, který jí pomohl nalézt přístup a vyučovat zdroji energie sebeuzdravení a sebelásky známé coby Esence života.

Prageet a Julieanne sdílí Prožitek Hvězdné brány s mnoha tisíci lidí z různých zemí po celém světě.

Základna Hvězdné brány je v současnosti v Mt. Shastě v Kalifornii.

casopiskvalitnizivot

Web časopisu Kvalitní ŽIVOT

Napsat komentář