Orgonity – zázrak likvidující elektrosmog a jiné škodlivé energie

O orgonitech jsem poprvé slyšel před cca 10-15 lety. Už ani nevím. Ale vzal jsem to, jako mnoho jiných  podnětů, které přišly a zase zmizely v propadlišti dějin. Nějak mě to neoslovilo a bral jsem to jako něco, co kdoví jak funguje, pokud vůbec.

Zlom nastal zhruba před měsícem. Shodou okolností jsem se dostal na akci, kde přímo vedle mě byl stoleček plný nádherných pyramid a přívěšků. To mě zaujalo a zeptal jsem se paní Benetinové – jak jsem posléze zjistil, která je zde vystavovala co to je a k čemu to slouží? Odpověděla, že jsou to orgonity a likvidují elektromagnetický smog, případně jiné negativní energie. Fungují pak tak, že do sebe skrze pryskyřici nasají negativní  energii, pak zvýší její vibraci a opět vyzáří do prostoru. Přišlo mi to poněkud fantaskní a nereálné.

Ale svou postatou jsem člověk praktický, takže jsem reagoval příslovečně. Navrhnul jsem, že uděláme experiment. Pomocí něj ověříme, zda se její tvrzení zakládá na pravdě. Disponuji totiž vědeckým přístrojem (byl vyvinut v NASA) na měření bioenergie nebo chcete-li aury a čaker. Navrhnul jsem tedy, že příští den až přijedu, se tím přístrojem sám změřím, pak nechám na sebe vybraný orgonit působit a pak se změřím znova. Pokud orgonity fungují, musí být patrná nějaká změna. Paní souhlasila.

Druhý den jsme tedy experiment udělali. Byl jsem skeptický. Orgonitová pyramida, kterou jsem na sebe působil byla sice hezká, ale že by mohla nějak ovlivnit auru a funkčnost čaker, tak tomu jsem nevěřil. Mýlil jsem se.

Měření ukázalo, že funkčnost mých čaker se skokem zásadně vylepšila. Přístroj měří funkčnost čaker v hodnotách od 1 – 10.  Čím vyšší číslo, tím lépe fungují. Než jsem na sebe nechal orgonit působit, tak jsem měl ze sedmi čaker jen dvě na 10. Po působení orgonitu vylétla hodnota u 6 ze sedmi čaker na 10 jen jedna zůstala na nadprůměrné 8. Byl jsem nadšen. Poptal jsem se tedy, jaký prostor je schopna pyramida vyčistit? Když jsem zjistil, že 80 m čtverečních, bylo jasné, že pyramidu musím mít doma.

Nicméně menší pochybnost zůstala. Říkal jsem si, třeba je to jen nějaký placebo efekt a rozhodl se pokus zopakovat s někým zcela náhodným. Možnost k uskutečnění experimentu se naskytla na akci v Litomyšli. Domluvil jsem se s výrobcem orgonitů panem Ivanem Benetinem, zda by s experimentem souhlasil? Neměl s tím problém. Říkal – „Já vím, že to funguje, takže jakýkoli experiment s měřením vítám!“. Pak jsem požádal náhodnou návštěvnici akce, zda by nepodstoupila stejný experiment jako já. Řekla, že ano. A musím říci, že výsledky byly ještě výrazně lepší! To je ostatně vidět na grafech níže:

Milan Gelnar – výsledky měření

Před působením orgonitu

Milan Gelnar Astrosféra Výsledky před působením orgonitu

Po působení orgonitu

Milan Gelnar Astrosféra Výsledky po působení orgonitu

Radka Zajíčková – Výsledky měření

Před působením orgonitu

Radka Zajíčková Výsledky před působením orgonitu

Po působení orgonitu

Radka Zajíčková Výsledky po působení orgonitu

Nakonec jsem ještě podrobil měření přímo výrobce těch úžasných kousků – pana Ivana Benetina a zjistil, že má nevšední, velmi čistou auru – nebo chcete-li vědecky – bioenergetické pole.

Nedalo mi a ještě jsem se zeptal zasvěcených, zda jsou nějaké rozdíly ve funkčnosti orgonitů? Bylo mi řečeno, že je to řemeslo jako každé jiné, že samozřejmě záleží na výrobci. Byl jsem tomu rád neb já si měl možnost toho svého prověřit.

Takže nyní je to u mě tak, že jedna orgonitová pyramida zdobí můj pracovní stůl neb díky počítačům, wi-fi, mobilu atp. je koncentrace elektrosmogu a druhý osobní orgonitový přívěsek mi visí na krku neb zdraví jak známo, máme jen jedno …

Milan Gelnar – profesionální astrolog – www.astrosfera.cz

Milan Gelnar a Ivan Benetin

Milan Gelnar a Ivan Benetin