Máš-li o mě zájem – dotkni se mě, komunikuj a buď mým pravým partnerem

Společenská krize a řešení v podobě Seznamky dotekem

Současná doba přináší zejména odcizení. Prakticky na všechno existují komunikační systémy, které omezují a svým způsobem ničí pravý mezilidský kontakt. Lidé stojící na pomyslném vrcholu civilizace mají velký problém. Nadměrně věnují svou pozornost komunikačním a informačním prostředkům místo kultivace vlastní osobnosti v souladu s ostatními lidmi v reálném světě.

Osobnost člověka roste, když si jasně uvědomuje své cítění a myšlenkové pochody, na nichž následně staví životní rozhodnutí.

Pravý mezilidský kontakt pomáhá člověku nacházet hranice vlastní a vnímat kde leží hranice ostatních. Mezilidské kontakty slouží k tříbení pocitů a zjišťování, jak se v konkrétních situacích cítíte vy a jak ostatní. Začnete-li vnímat různé odstíny svých vlastních pocitů, pak budete moci lépe porozumět druhým a oni vám. Absence těchto zkušeností vede k extrémismu. Buď prosazování jen vlastního „dobra“ na úkor ostatních, nebo akceptování „zla“ druhých na svůj vlastní úkor.

Moderní komunikační technologie k tomuto extrémismu přispívají, neboť vnáší do mezilidského kontaktu spíše zmatek. Zužují komunikační spektrum pouze na obraz a zvuk. Jinak na vás působí člověk na videu, obrázku nebo v textových zprávách, než když jej můžete oslovit tváří v tvář. Býváte zklamáni anebo příjemně překvapeni. Každopádně takovými pokusy ztrácíte cenný čas.

Zejména hledání životního partnera je právě takovou omezenou komunikací ztíženo. Dochází k utlumení důležitých informací o protějšku a někdy zase nadhodnocení jiných, méně důležitých, které se při fyzickém setkání zase až tak důležitými nejeví. Nárůst falešných očekávání a poté nevyhnutelných zklamání je dnes na denním pořádku. Na vině je nedostatečně rozvinuté přirozené vnímání, které je navíc negativně ovlivněné technikou.

Cesta k nápravě vnímání a k nalezení pravdivého vztahu k druhým lidem vede přes vlastní zkušenosti s využitím minima moderních komunikačních prostředků a přes zvýšení míry přirozeného kontaktu.

Přirozená komunikace využívá všech 5 smyslů – zrak, sluch, hmat, čich a chuť. K nim se řadí mimosmyslové vnímání (tzv. 6 smysl, intuice, cítění a veškeré další formy vnímání). To přijde do života člověka, který se naučí správným způsobem uplatnit všech 5 hmotných smyslů.

Komunikací tváří v tvář dochází ke zintenzivnění vnímání a získávání zkušeností tolik potřebných ke zjištění, co vlastně od vztahu očekáváte. Vnímání se prohlubuje, člověk dosahuje poznání vlastních hranic, najednou ví co dává, co dostává a v jaké kvalitě. Najednou vidí své silné stránky, své slabiny a získává povědomí o své vlastní ceně. Vnímá co přináší ostatním lidem a světu. Jakmile dokáže toto vnímat, pak se otevře novým možnostem. Je schopen najít, přijmout a přivítat do svého života pravého životního partnera / partnerku, kteří nebudou simulovat roli rodiče nebo dítěte žádajícího ochranu.

Co mi přinesla seznamka dotekem

V minulosti jsem absolvoval spoustu sebepoznávacích cvičení zaměřených na interakci s druhými osobami. Pohledy do očí, dotýkání nebo třeba objímání mi tehdy pomohly poznat další rozměry lidské bytosti. Ujasnil jsem si, jakým způsobem každou interakci s konkrétními osobami vnímám a co mi to přináší a nebo o co mě okrádá. Zkušenosti získané při cvičení mi přinesly výrazné obohacení života a prohloubení svých schopností vnímat realitu mezilidských vztahů.

Nabídku účastnit se Seznamky dotekem pořádanou Petrou Yamunou Částkovou jsem proto přijal s potěšením, neboť podle vlastních zkušeností z podobných poznávacích akcí jsem vždy obdržel nové poznání a poznal nové přátele. Seznamka dotekem nemusí být nutně prostředkem k nalezení životního partnera, ale také nalezení způsobu jak být partnerem sobě samému / sobě samé.

Akce se konala v příjemném prostředí centra Karlovka nedaleko Staroměstského náměstí v Praze. Na scénu dorazila skupina zajímavých lidí a bylo možné vnímat různá rozpoložení, která s sebou přinesli. Očekávání se mísilo s obavami, radostí a chutí experimentovat. Sám jsem se snažil zdržet očekávání, které je se slovem seznamka nejvíce spojeno. A to nalezení někoho blízkého pro život. Načež hledání skončí a následovat bude jen zářná budoucnost prošpikovaná jistotami. Jenže takhle to obvykle nefunguje. Proces seznamování, nalézání a ztrácení je ošidný. Slovo jistota do něj vnáší pouze stín potenciální závislosti, lpění na výsledku a tendenci manipulovat druhým.

Proto je vhodné se při seznamování nejvíce zaměřit na přítomný okamžik, prožít si vše, co může přinést kontakt s ostatními, uvolnit se a otevřít životu. Pak se totiž objevuje reálná šance…

Nejprve jsme se všichni představili a řekli naše představy o partnerství a vyjádřili svá očekávání z nadcházející akce. Zazněly zde hlasy o partnerských ideálech, duchovním partnerství i harmonických vztazích. Ze slov byla znát velká odvaha všech příchozích. Odvážili se totiž vyslovit to, po čem mnozí lidé jen marně touží. Mluvili o vlastnostech a touhách, po kterých již mnozí přestali pátrat, nebo se oněm představám dokonce začali vysmívat. Seznamka dotekem byla naplněna odvážnými lidmi, kteří se nebáli přijít, vyzkoušet, poznat a na základě těchto zkušeností definovat svůj budoucí partnerský život. K sobě samé / samému a budoucímu partnerovi / budoucí partnerce.

Myšlenky jsou krásná věc, ale když chceme mít vztah, musíme umět nejen vyjádřit sebe, ale také pochopit druhého, nalézt způsob a cestu ke spojení s ním. Proto jsem nazval článek o mé zkušenosti – „Máš-li o mě zájem – dotkni se mě a komunikuj!“ Na komunikaci a dotecích stojí a padá každý vztah.

S povídáním jsme se dlouho nezdrželi a začali prakticky. Celá akce byla zaštítěná v duchu bezpečného prostoru ve kterém nemohlo dojít k žádným nevhodným pokusům o sblížení, což ocenily zejména ženy a dívky. Yamuna s kolegou Mirkem se svých rolí zhostili na výbornou. Nutno ovšem dodat, že akce byla příjemná a pokud vím, nikdo si nedovolil dělat přestupky.

Nejprve jsme začali zlehka – chozením po místnosti a pohledy do očí druhých. Bylo zajímavé sledovat, jak jsou různí lidé rozdílní ve způsobu očního kontaktu. Viděl jsem ostré, energické pohledy, ale také měkké, odmítavé, nebo dokonce případy, kdy se někteří očnímu kontaktu vyhýbali. Já to naprosto chápu. Ač se to nezdá, oční kontakt je velice intimní záležitost. Z očí lze vyčíst mnoho a přes oči se dá i výborně komunikovat. Ne každý je takovému kontaktu otevřen, nicméně pohledem do očí seznamování začíná.

Pokud dojde ke kladné odezvě, lze se odvážit k dalšímu kroku a to letmému dotyku. Ano, zde začíná seznamování dotekem v praxi.

Kdo může říct, že má s dotýkáním v rámci naší společnosti opravdu zkušenosti? Kdo může říct, že si dotýkání v partnerském vztahu okamžitě nespojí s chvilkovým blouděním po těle partnera s následným útokem na místa z nejintimnějších? Tento postup je obvykle zakončen sexuálním spojením. Většinově se jedná o barbarský útok jednoho z „partnerů“, který se po uspokojení svých potřeb odtáhne a potřeby partnera jsou mu cizí.

Není se čemu divit. Někteří lidé mají problém cítit a vnímat partnera prostřednictvím doteků. Nikdo je to nenaučil a oni sami nevnímají potřebu se toto učit. Často se domnívají, že image sexuálního predátora je pro ně vhodnější. Výraz predátora toužícího po znásilnění, hrubém zacházení s druhými lidmi a bezohlednému braní si všeho, po čem jen zatouží je nemyslící, necítící výraz zvířete hnaného pudy. Ale lidé titulující se pány a paní tvorstva by měli tyto pudy ovládat a permanentně rozšiřovat své možnosti a rozvíjet své osobnosti. S dlouhodobým využíváním zvířeckého chování si takový titul nezaslouží.

Chápu existenci lidí, kteří neměli v životě možnost nalézt v sobě cit sounáležitosti k druhému člověku, respektive vyjádření citu pokládají za slabost. Ale doufám, že po přečtení mého textu v sobě naleznou chuť objevovat neznámé a chopí se příležitosti a pokročí ve svém osobním růstu dále.

Vědomé dotýkání se druhého člověka rozehrává další plejádu pocitů. Je jiná než oční kontakt, je intenzivnější. Přes letmé doteky s přítomnými ženami jsem byl schopen rozpoznat jak se v tu chvíli cítí. Některé se kontaktům otevíraly s lehkostí a radostí, jiné byly beznadějně uzavřené a bylo zřejmé, že pro bližší kontakt potřebují více času a nabytí důvěry v člověka, kterého chtějí blíže poznat.

Vzhledem k zajištění bezpečného prostoru se nemusely obávat žádných „přešlapů“. Mohly bez starostí zkoumat své pocity, představy, a vnímat co je pro ně vhodné co ne. Dotknout se druhých a nechat druhé, aby se dotkli je přece jen otázka vzájemné důvěry, kterou není možné získat během půlhodiny. Nicméně systém seznámení v „bezpečném prostoru“ může napomoci ke zjištění vhodnosti a nevhodnosti, což lze poté využít v praxi běžné každodenní komunikační „džungle“.

Během cvičení letmého dotýkání bylo zřejmé, že zde jsou lidé, kteří v sobě objevili důvěru v komunikaci, chuť k seznámení a bližšímu poznání ihned, zatímco další jen tak bloumali po místnosti a zřejmě sbírali odvahu k akci. Pro mnohé zde bylo opravdu hodně neznámého k objevování a potřebovali více času pro aklimatizaci v novém prostředí. Cvičení se během času prohlubovala a všichni se s chutí pustili do poznávání a seznamování.

Nebudu vypisovat všechna možná cvičení, které jsme absolvovali. Nemělo by to smysl neboť toto je nutné zažít. Každý člověk si odnáší naprosto jiné zkušenosti. Navíc cílem mé výpovědi není exaktní popis akce, ale popsat jak cítím význam Seznamky dotekem a co mi přinesla.

Nejvíce jsem si vzal ze cvičení, ve kterém měly buď ženy, nebo muži zavázané oči a druzí se jich různými způsoby dotýkali na libovolných místech. Lidé tak mohli vnímat jak na ně působí různé typy doteků neznámé osoby opačného pohlaví v okamžiku kdy mají zavázané oči a dopředu neví co je čeká. Samozřejmě každý mohl smluveným slovem okamžitě zastavit další doteky v případě, pokud již byla překročena hranice, nebo zase naopak povzbudit k další aktivitě. Jistým způsobem bylo dovoleno vše, od doteků jemných po doteky hrubší. Mohli jsme zažít hlazení, jemné doteky, ale také štípání, cvrnkání do ucha, lechtání a další… prostě co bylo libo. Cvičení bylo pro mě nové a myslím, že i pro většinu účastníků taktéž. Díky němu jsem jasně zjistil, že jsem člověk, který hodně vydrží (nechá si od druhých líbit hodně těžké věci), ale jiným lidem prvoplánově nedělá zle, pokud k tomu nemá větší důvod. Tudíž jsem se mohl nad svým životem zamyslet a přestat snášet chování určitých lidí vůči mé osobě. Buď jsem je ze svého života odstřihl, nebo mě ještě v nejbližší době čeká nutnost se s nimi vypořádat.

Partnerku mi účast na Seznamce dotekem zřejmě nepřinesla, ale získal jsem cenné zkušenosti k rozvoji vlastní osobnosti a navázal pár zajímavých kontaktů. Nechám se překvapit, co přinese budoucnost.

A vám všem, kteří toužíte najít životního partnera či partnerku anebo poznat nepoznané, doporučuji se účastnit Seznamky dotekem pořádanou Petrou Yamunou Částkovou. Má vzdělání jak v oboru psychologie, tak alternativního poradenství a v oblasti mezilidských vztahů oplývá mnoha zkušenostmi. V případě jakékoli situace je schopná odborně poradit nebo kvalifikovaně zasáhnout.

Seznamka dotekem přináší další rozměry komunikace, které můžete objevovat v hlídaném prostoru bez rizika nežádoucích kontaktů.

Dodatek: K tématu seznamky jsem toho napsal až příliš, nicméně musím ještě zohlednit jeden faktor. A to sexualitu. Z doslechu vím, že se některé tantrické seznamky dotekem během času prakticky mění ve swingers party, kde je dovoleno vše.

Neznalí lidé se mohou domnívat, že Seznamka dotekem je pouze šikovně vybraný neškodný název pro podobnou akci s nevázanou sexuální zábavou.

Což není pravdou, neboť tím by se dokonale potřel význam Seznamky dotekem.

To co je k dostání na Seznamce dotekem není běžně dostupné. Lidé se zvykli až příliš uzavírat do sebe, nebo přejít rovnou k sexu. Tento řekněme mezistupeň – umění komunikovat dotekem se běžně neučí. Mnoha lidem (hlavně ženám) se již stalo, že se u doteků potenciálního partnera cítily nepříjemně, ale vzhledem k absenci zkušenosti s dotýkáním svolily k sexu a poté měly trauma ze špatného zážitku s nevhodným partnerem. Seznamka dotekem poskytuje zkušenosti na kterých lze dále stavět: „Ano, tento dotek se mi líbí, pokračuj. Ne, toto nechci, okamžitě přestaň a jdi pryč.“ Učí respektu i úctě k sobě a k druhým.

Pravý účel Seznamky dotekem je naučit se komunikovat pomocí dotýkání, poznat vlastní hranice a nalézt způsob jak komunikovat. Také je nutné vědět co považujete za správné chování vůči vlastní existenci a jak na vaše chování reagují druzí. Pak nabudete jistoty v sebe sama a do vašeho života bude moci vstoupit pravý partner či partnerka. Pokud na pravého partnera narazíte na této seznamce, tak je jasné, že se osobní práce vyplatila a hledání bylo korunováno úspěchem.

Vzhledem k faktu, že se jistí lidé rozhodli práci Petry Yamuny Částkové systematicky očerňovat a napadat autentičnost výpovědí lidí, kteří považují její práci za prospěšnou, uvádím své plné jméno a potvrzuji autentičnost své výpovědi. V případě nutnosti nebudu o této kauze mlčet, ale podám očité svědectví.

Toto je můj autentický pohled na práci Petry Yamuny Částkové.

Dne 2.9.2015 16:46

Jaroslav Vyoral, BA(Hons), šéfredaktor časopisu Kvalitní ŽIVOT, jaroslav.vyoral@outlook.com