Kurzy kreslení s Janou Dybalovou v Ostravě

Dobrý den,

srdečně zvu všechny nadšence  výtvarného umění do třech oblastí kurzů:

 1. Škola kreslení a malování – Vše je o tom, že celý náš život se prolíná i do kresebného a výtvarného projevu. Záleží na tom, zda jste logik-analytik nebo empatik-citlivec. Věřím tomu, že naučíte-li se správně pracovat pravou mozkovou hemisférou dokážete se zlepšit také v kresbě nebo se ji naučit 🙂 

Myslím si, že není důležité, jestli jste někdy kreslili nebo ne

V lekcích se naučíte kreslit a aktivovat pravou mozkovou hemisféru, podle speciálně vyvinuté techniky. Pro pokročilejší z vás je připravena i cesta vybavení si představ ze světa fantazie a jejich následné převedení do vizuálního projevu. 

 Zdokonalíte si vizuální paměť. Toto budeme kombinovat s krátkými meditačními cvičeními. 

 • Rozvinete vaši schopnost vnímání světel a stínů.

 • Ukážeme si jak namíchat různé barvy pomocí tří základních barev. 

 • Vysvětlíme si principy měření a perspektivy

 • Naučíme se základy plastické anatomie, která je důležitá pro kresbu portrétu.

2. Kurz automatické kresby – Automatická kresba je obor na pomezí alternativního učení a terapie.

Lekce automatické kresby (AK) jsou určeny jak pro začátečníky tak i pokročilé. Není potřeba umět kreslit. Jde totiž o techniku, která ukazuje pochody v lidském těle a jeho obalech, tak také v mezilidských vztazích. 

 • AK se bude prolínat s poznatky z arteterapie. 

 • V praktickém životě vám to přinese zklidnění, protože s automatickou kresbou si dokážete zachytit problém v energetickém systému ještě dříve než se vám projeví ve fyzickém těle. 

 • Díky ní budete vědět, na čem můžete pracovat a v čem se zlepšit. To samé se týká i vašich vztahů. Je to cesta, která vede k poznání pravdy. Je možno ji využít také k úpravě prostředí pro zjištění vhodnosti a nevhodnosti pro různé činnosti.

Na kurzu automatické kresby se naučíte, jak správně používat tuto techniku, aby pro vás byla co největším přínosem a mohli jste ji aplikovat kdekoliv a kdykoliv budete potřebovat. 

3. Kurz diagnostické kresby – Kurz diagnostické kresby je určen všem, kteří se chtějí naučit číst a interpretovat výtvarný projev jak svůj, tak např. svých dětí a ostatních. Opírá se o poznatky s psychologie a arteterapie.

 • Diagnostická kresba vás povede k sebepoznání a pomůže vám najít problém či věci, které je obtížné vidět

 • Tato metoda je nápomocná ve všech oborech lidské činnosti od kriminalistiky, přes medicínu až po běžný život.

 •  Ukážeme si příklady jednotlivých případů, kde byla diagnostická kresba nápomocná a vedla k odhalení trestného činu.

 • Podíváme se také na to, jak se různé psychosomatické nemoci projevují v kresbě a ve výtvarném umění.

 • Budeme si zkoušet diagnostiku vlastního kresleného projevu.

 Od těch, co by to chtěli jen zkusit až po profesionály na kurzy kreslení a malování v Antakaraně (Ostrava – Zábřeh) viz. níže  mapa:

https://www.google.cz/maps/place/Antakarana/@49.807491,18.241782,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4713e49b764234ff:0xf0112ffb6db721c3

Více informací naleznete na www.kurzy-kresleni.cz, nebo na http://www.antakarana-kurzy.cz/#/kurz=1206 

Absolventi kurzu obdrží také certifikát a dárek smile

Těším se na setkání s Vámi

Jana Dybalová (výtvarnice, lektorka, arteterapeutka)