JAK ROSTE TRPASLÍK

Tvárnice z pórobetonu jako například YTONG jsou nejen dobrým stavebním materiálem, ale lze je použít i pro sochařské účely. Menší plastiky lze vyřezat z jedné tvárnice, pro rozměrnější dílo je třeba si slepit blok z více kusů. Lepení se provádí speciálním lepidlem na pórobeton. S tímto lepidlem je možno posléze i upravit a zpevnit povrch. V tenké vrstvě lepidlo schne velmi rychle, během několika hodin. V silné vrstvě nad 5 mm schne zase velmi dlouho až několik dní.

Pro vlastní tvarování je nejvhodnější stará pila ocaska. V prodeji jsou speciální pily na pórobeton, ty dražší mají navařené hroty, které se hned tak neztupí a jsou vhodnější. Zuby obyčejných pil se otupí poměrně rychle a je nutno počítat s tím, že pilu brzy zničíte tak, že pro řezání dřeva již nebude použitelná. Rychle se otupí i další nástroje k tvarování jako jsou ploché, půlkulaté a kulaté rašple eventuálně hrubé pilníky. S velkou opatrností je možno např. na vyduté plochy použít i kamenická dláta, nejlépe zubatá. Je zde však velké nebezpečí, že odseknete i nechtěnou část. Konečné vytvarování a vyhlazení povrchu se pak provádí hrubým smirkovým papírem.

Používání elektrických nástrojů jako například různých brusných kotoučů na vrtačce se mi neosvědčilo. Odebírají materiál příliš rychle a velice snadno s nimi zajedete tam, kam nechcete.

Konečná úprava povrchu je možná více způsoby. Chceme-li mít povrch hrubý s póry a trochu imitující kámen, tak povrch natřeme univerzální barvou na zdivo, např. fasádní barvou. Nejlépe se mi osvědčila bílá barva. Před nanesením barvy aplikujeme běžný penetrační nátěr na zmenšení nasáklivosti. Chceme-li mít povrch hladký, naneseme na něj stěrkou tenkou vrstvu lepidla na pórobeton. Povrch pak uhlazujeme štětcem namočeným v penetračním roztoku. Lepidlem lze zalepit i různá drobná místa, kde nám chybí materiál. Domodelovávat jemné tvary však jde s lepidlem jen velmi omezeně. Pokud se někde objeví potřeba přidat materiál, je vhodnější si vyrobit „záplatu“ z kousku pórobetonu a přilepit ji. Po zaschnutí pak vytvarovat dle potřeby. Lepidlo lepí velmi dobře. Bez fixace lze přilepit malé kousky i na svislé ploše. Po dokonalém zaschnutí je povrch tvrdý téměř jako beton a dále se tvaruje již obtížně.

Pórobeton je křehký materiál, malé vyčnívající části se snadno odlomí. Nehodí se proto pro složité a členité tvary. Ulomený kousek lze snadno opět přilepit. Částečně lze vyčnívající části zpevnit zapuštěnými dlouhými vruty.

Na fotografiích je zdokumentován postup při vytvoření dvoumetrového trpaslíka. Stojí zakotven pevně do země jako poutač před prodejnou Dědka kořenáře v Rožkově ulici čp. 1848 v Pardubicích.

Autor: Ing. Vladimír Čížek

E-mail:vladimir.cizek@novyzeland.info

Telefon:+420 724 321 860

Web:www.novyzeland.info