Jak obnovit smysl pro krásu?

Moderní člověk se ocitá ve vážných problémech. Vlivem současné kultury a jejího pokřiveného vnímání reality už nebývá zřejmé, co je a není krásné. Pro člověka se zničeným zdravým vnímáním je krásné i to, co je ošklivé a destruktivní. Vedlejší efekty nesprávného vnímání krásy jsou životní potíže. Kdo není schopen vnímat krásu, nemůže si vytvořit s krásou vztah a jeho výtvory mají ke kráse velice daleko. V jeho životě slaví úspěchy nemoci a komplikace. Máte-li zájem obnovit své zdraví a úspěšnost, otevřete se reálné kráse.

Co je to krása?

Krása je vlastnost objektu, který splňuje harmonické parametry, vyjádřitelné i v matematice jako poměr Zlatého řezu. V rámci krásy lze vyjádřit světlo, čistotu, prosperitu, nekonečnost, hojnost, přitažlivost a další pozitiva.

Krása nabíjí energií, přináší inspiraci, klid, lásku, pořádek, důvěru, svobodu a tvořivost.

Dáte-li v životě přednost kráse na úrovni fyzické, psychické, mentální a duchovní, dosáhnete životní prosperity a osobního duchovního růstu na všech úrovních.

Potíže ve vnímání a žití krásy

Dnešní člověk žije převážnou část svého života v uměle vytvořeném prostředí, ve kterém převažuje disharmonie a ošklivost.

Mezi negativní vlivy patří zejména:

 • záření bezdrátových technologií;
 • umělé osvětlení;
 • „mrtvé“ jídlo (zkažené maso, špatně skladovaná zelenina a ovoce);
 • umělá elektronická hudba;
 • nesprávné vnímání partnerství;
 • špatné hospodaření s energií sexuality;
 • nedostatečná kvalita stolování;
 • stresové situace zapříčiněné špatným managementem;
 • nevhodné pracovní prostředí;
 • nevhodné rozvržení pracovního rytmu;
 • stýkání se s negativně naladěnými lidmi;
 • nedostatek času pro relaxaci a odpočinek;
 • vnitřní strachy a nejistoty;
 • nesprávné rozvržení životních priorit;
 • ignorování přirozených zákonitostí;
 • nedostatečné vzdělání v esoterních vědách;
 • a další.

Lidé přirozeně prosperují v harmonických podmínkách. Pokud jsou dlouhodobě vystaveni jiným vlivům, ztrácejí vitalitu, inspiraci a chuť do života.

Současná doba vytváření harmonických podmínek oficiálně nepřeje. A zdá se, že mnoho lidí o ně nestojí. Zdá se, že se raději budou utápět v bolestech a polykat růžové tablety, než aby se přiklonili ke zdraví a prosperitě.

Z mnoha důvodů se všichni lidé, kteří mají zájem žít lépe, musí postarat sami. Nikdo tuto práci za nikoho neudělá.

Pouze vnitřní osobní práce dokáže vytvořit účinnou obranu, odolnost vůči nežádoucím vlivům a zabezpečit podmínky pro osobní duchovní růst.

Cvičení smyslu pro krásu

Dejte na první dojem a podle něj si volte přátele, umění a vše co vpustíte do svého života.

Udělejte revizi a opusťte vše co vás připravuje o energii, vše co vám přináší do života chaos a vše neproduktivní.

Než se naučíte být ve svých volbách dokonalí, bude to nějakou dobu trvat. Doba je podmíněna zejména stavem vašeho energetického systému, vaší tendenci spět k dokonalosti ducha, uměním pracovat s myšlenkami a ochotou přijmout krásu jako přirozenou součást vašeho života.

Ze začátku není třeba dělat náročné změny. Stačí začít zlehka a později přikročit k pokročilejším technikám.

Účinná technika pro obnovení smyslu pro krásu

Dejte prostor kráse ve vašem životě!

Věnujte 15 minut denně vědomému pozorování krásy. Vyberte si krásné umělecké dílo, květinu, nebo strom. Vědomě jej pozorujte a vnímejte jeho existenci. Projděte se třeba v parku a vnímejte krásu stromů. Myslete jen na tuto práci a výsledky se projeví. Stromy, keře, rostliny a květiny v sobě mají zakódovanou přirozenou krásu. Krásu lze matematicky vyjádřit poměrem Zlatého řezu, který lze nalézt ve všem přirozeně žijícím živém a zdravém – fauně a flóře. Jakýkoli odklon od krásy znamená cestu k úpadku a zničení. Kdokoli věnuje moc pozornosti předmětům, které nepatří do kategorie krásných, začíná upadat a postupně si doslova kope hrob.

Tím, že jste dali prostor kráse ve svém životě a koncentrovali jste se na její projevy, stali jste se otevření změnám. Váš energetický systém se začne postupně opravovat a sílit. Budete-li žít v kráse, nebudete ovlivněni destruktivními tendencemi prostředí a váš život se od základu změní.

Přeji vám úspěch!

Autor: Jaroslav Vyoral

Napsat komentář