Jak nám škodí deodoranty?

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Vůně má moc přesvědčení silnější než slova, vzhled, emoce či vůle. Přesvědčivá síla vůně vstupuje do nás s dechem, naplňuje nás a prostupuje zcela. Proti ní není žádná obrana. (Patrick Süskind: Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders)

Používání deodorantů se v posledním desetiletí v populaci rozšířilo v naprosto bezprecedentním rozsahu jako domnělá součást každodenní hygieny. Používají je již i malé děti a dospívající mládež. Stále větší množství kosmetických prostředků aplikují ženy v produktivním věku. Deodoranty však obsahují sloučeniny zdraví škodlivé, jako jsou ftaláty, parabeny, soli hliníku, syntetické parfémy a mnoho dalších.

Všechny uvedené škodlivé látky se absorbují do kůže a tyto procesy se dále usnadňují narušením vrchních vrstev pokožky v důsledku holení chloupků v podpaží. A ačkoliv neznáme přesné množství chemikálií, které se vstřebají do krve, je jisté, že vlastně obcházejí různé bariéry a ochranné mechanismy našeho těla. Doporučuje se proto alespoň nepoužívat deodoranty a antiperspiranty ihned po oholení podpaží, aby se poškozená kůže stačila zhojit a tím se snížilo vstřebávání škodlivých látek lymfatickým systémem v podpažní jamce.

Ftaláty

Ftaláty jsou obsažené téměř ve všech kosmetických výrobcích a v USA zjistili, že jejich nejvyšší obsah v krvi mají ženy mezi 18–40 lety. Ohrožují tak i vývoj plodu. Ftaláty narušují jak u dospělých, tak i u dětí funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu a výrazně narušují metabolismus hormonů. U dospívajících způsobují atrofii varlat a tím ohrožují plodnost. Ftaláty totiž narušují působení mužského hormonu testosteronu a u chlapců vyvolávají soubor poruch nazývaný ftalátový syndrom. Byl popsán a pozorován i u laboratorních zvířat. Novorození samci mají zakrnělá a nesestouplá varlata, nízký počet spermií a často se rodí s hypospadií. To je porucha, při které močová trubice vyúsťuje místo na špičce penisu dole nebo po stranách. Epidemiologické průzkumy ukazují, že se zvyšuje počet chlapců s hypospadií. V Dánsku zjistili, že se vyskytuje již u 1–4 % čtyřletých chlapců. V ČR jsou ftaláty legislativně omezeny pouze v hračkách pro děti do tří let.

Deodoranty a rakovina prsu

V prosinci 2009 se objevila publikace britské badatelky Filippy Darbre, která se zabývá analýzou vztahu mezi výskytem rakoviny prsu a používáním antiperspirantů a deodorantů. Darbre říká, že pokud se alespoň naznačí možnost, že používání kosmetiky v podpaží může být jedním z faktorů, které podněcují vznik rakoviny prsu, pak se to stane přinejmenším podnětem k individuálnímu rozhodování každé ženy, zda bude tuto kosmetiku používat.

Mezinárodní studie uvádějí 61 % karcinomů prsu v horním vnějším kvadrantu prsu. To je také oblast, kam se aplikuje „podpažní“ kosmetika. Roční záznamy v Anglii a Walesu uvádějí pro rok 2000 53,3 %, ve Skotsku 55 % všech případů rakoviny prsu v této oblasti. Možná spojitost parabenů s výskytem rakoviny prsu se intenzivně zkoumá. Pracovníci Univerzity v Readingu zkoumali tkáň nádorů rakoviny prsu a skutečně v nich stopy parabenů objevili. Doporučují proto, aby se tyto konzervační prostředky nadále v kosmetických přípravcích nevyužívaly, avšak stále se pro jejich konzervaci používají.

Hliník v kosmetických přípravcích

Ve všech deodorantech a kosmetických přípravcích je obsažený hliník, který však může mít rozsáhlé škodlivé účinky nejenom na kůži. Někteří badatelé uvádějí, že může zvyšovat nebezpečí vzniku nádorového onemocnění kůže i rakoviny prsů. Kůže má schopnost hliník vstřebávat a neurotoxický hliník se dostává na citlivá, sliznicí pokrytá místa, kde se velmi snadno vstřebává a vstupuje do krevního oběhu. Setkáváme se s doporučením používat jako „přírodní deodorant“ kamenec. To je však zrovna síran hlinito-draselný a proto ho já v žádném případě nedoporučuji.

Nebezpečí příjmu hliníku z kosmetických prostředků je zcela vědomě podceňováno, protože by jeho přijetí znamenalo zhroucení výroby kosmetických produktů.

Chcete se „sčuchnout“? Nepoužívejte deodoranty

Vědecké studie prokazují, že lidé jsou schopni „vyčuchat“ správného partnera podle jeho tělesného pachu. Dříve lidé říkali o dvou lidech, kteří se do sebe zamilovali, nebo i o partnerech, kteří společně něco „kuli“, že se „sčuchli“.

Na Univerzitě v Bernu zorganizoval mladý vědec Claus Wedekind originální výzkumnou studii: Požádal skupinu žen, aby mezi propocenými tričky mladých mužů vybraly to, jehož pach je jim příjemný. Zjistil, že ženy si podle čichu vybíraly partnery, kteří byli po genetické stránce optimální pro zplození zdravého potomstva. Podobný problém studovala Carol Oberová u náboženské komunity huteritů v Severní Americe. Žení se a vdávají se z lásky zpravidla mezi sebou, jsou si věrní a jednou z nejvyšších hodnot je pro ně velká zdravá rodina. Nepoužívají parfémy ani deodoranty a zpravidla si vybírají podle vůně a přitažlivosti partnery s optimálním genomem.

Rachel Hertzová se na Rhode Islandu zeptala 166 žen, které charakteristické rysy jsou pro ně u muže tak atraktivní, že by s ním chtěly mít sex. Jeho vůně byla na prvním místě.

Wedekind však také zjistil, že pokud ženy užívají antikoncepci nebo jsou kuřačky, pak smysl pro výběr partnera podle vůně zcela selhává. To ve svých důsledcích znamená, že ženy, které užívají antikoncepci nebo kouří, se v důsledku změn svých preferencí pro vůně a pachy mohou zpravidla mýlit při volbě partnera. Následují problémy s početím, neplodnost a časté rozvody.

Závěrem

Čich v nás vyvolává pocit strachu i potěšení, očekávání i zklamání. Vůně či pach přitahuje i odpuzuje. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že používání deodorantů je součástí každodenní hygieny. Nebezpečí, které s sebou nese časté užívání deodorantů a antiperspirantů, si většinou neuvědomujeme. Nebezpečné mohou být tyto kosmetické přípravky pro astmatiky a osoby s alergií. I když souvislost mezi používáním deodorantů a antiperspirantů a možností vzniku rakoviny prsu nebyla jednoznačně prokázána, opatrnost je na místě. Opatrnost a zdrženlivost bychom měli preferovat i při volbě parfémů.

Jak nám škodí deodoranty 1. - Kvalitní ŽIVOT - červen 2015