Editoriál nulté číslo – DUBEN 2014

Vážení a milí čtenáři,

vítám vás u nultého čísla nového časopisu pro Kvalitní život. Cílem našeho periodika je oslovit všechny, kteří mají zájem posunout svůj život na vyšší úroveň a být prospěšní sobě i svému okolí. Umění žít na vyšší úrovni s sebou přináší nutnost využívat schopnosti a dovednosti vedoucí k sebepoznání. Znáte-li sebe sama, víte co je pro vás dobré a tím jste jen krůček od žádaného zdraví, úspěchu, prosperity, štěstí a dobrých vztahů. Kdo je schopen poznat vlastní přednosti, ten je dovede dále rozvíjet. Ve svém životě vnímá více možností a každé rozhodnutí směřuje k podpoře harmonických kvalit.

Pro lidskou bytost je nesmírně důležité žít v souladu s přírodou. Pokud se tak neděje, dochází k poškození zdraví a tím také ke snížení úrovně životního stylu. Jeví se jako velice prospěšné do svého života zařazovat více pobytu v krásném prostředí a návrat k chemicky nepoškozené stravě, pěstované v souladu s vyššími lidskými principy. Těmto tématům se budeme věnovat v našem časopise. Naleznete zde inspirující články, rozhovory se zajímavými známými i lidmi zatím nepoznanými, ale poznání-hodnými, tipy a rady pro získání přirozeného zdraví, metodám sebepoznání a rozvíjení pro náš-váš kvalitní život. Jedním z těchto příkladů je rostlina Moringa olejodárná, která si sama o sobě zaslouží naši poklonu a větší prostor pro osvětu. Navíc na morinze z Kanárských ostrovů, kterou zde pěstují s láskou, radostí a v přirozeném prostředí (s vědomým rozhodnutím se v žádném případě nepoužívat chemii ani při napadení škůdci) je vidět, jak základní souvztažnosti fungují. Rostlina po celou dobu vegetace absorbuje nesmírné množství sluneční energie a její růst je ovlivňován i pravidelnými meditacemi. Tento způsob péče z ní činí unikát běžně nedostupný. Kdyby se každý pěstitel takto staral o svou produkci, mohlo by se celosvětově výrazně omezit chemické ošetřování, mohly by se pěstovat kvalitní potraviny a dalo by se žít v souladu s přírodou.

Věřím, že vás náš časopis inspiruje k radosti ze života a pomůže vám nalézt, co hledáte.

Přeji vám Kvalitní život!

Jaroslav Vyoral, šéfredaktor

Do konce roku plánujeme vydat tři dvouměsíčníky. Těšte se na spoustu zajímavého čtení!

Můžete se také zapojit do tvorby časopisu Kvalitní život a navrhnout nám témata o kterých byste chtěli vědět více.

Sdělte nám své náměty na: redakce@casopiskvalitnizivot.cz, do předmětu uveďte NÁMĚT.

 

Tento článek vyšel v Časopise pro Kvalitní ŽIVOT – 0 / 2014. Starší a novější čísla Časopisu pro Kvalitní ŽIVOT lze zakoupit v e-shopu na www.kvalitnizivot.com.