Dárek pro předplatitele

Na nové předplatitele čeká kniha EVA OVA: Cesta za horizont  „Ponořila se do průzračné vody a nakonec neodolala a potopila se celá; tělo, šíji, hlavu… až z ní na povrchu nebylo vidět vůbec nic. Oddala se. Po nekonečné době, snad po desetiletích, (snad po staletích?) se zcela oddala. Důvěřovala.

A jako by voda odplavila i všechny myšlenky.

Cítila jen nekonečný prostor náhlého ticha, klidu a míru souznění.

Rány všude na těle se jí vymývaly každým pohybem, přestávaly krvácet a bolestivě pálit. Plášť Žalu plul kdesi na hladině, aby byl vyvrhnut na břeh, nebo naopak stažen do hlubin. To vše patřilo k nadějím této chvíle.

Nevěděla, jak dlouho se koupala.

Když se však rozhodla k návratu, břeh dočista zmizel z obzoru.

Lekla se, ale moře ji hned konejšilo: „Neboj se. Lehni si a spi. Ať se posílíš na cestu.“

„A kam si mám lehnout? Vždyť se utopím!“ téměř vykřikla Duše.

„Už jsi viděla někoho utopit se v nadějích?“ zvolalo tentokrát opravdu dotčeně moře a smýklo malou loďkou, kterou Duše neviděla, přímo před ní.

„No,“ pomyslela si ona, „asi máš pravdu.“

Ale nahlas jen hlesla: „Dobře. Děkuji tedy. Zkusím to.“

„No, to bys měla,“ pomyslelo si zase moře, ale už jen šumělo a odváželo bárku kamsi do neznáma, do dáli, za horizont………“

Napsat komentář