Christina von Dreien – nová kniha: vědomí vytváří mír

Milí přátelé,
 
možná vás potěší, že kniha Christina IIIVědomí vytváří mír je v prodeji. Víme, že někteří z vás rovněž sledují pravidelný „love-stream“ Christiny von Dreien nebo její konference či další videa v němčině. Zřejmě tedy víte, že právě vychází v německém jazyce pokračování titulu Nakonec všechno dobře dopadne. Je to opět útlá knížečka, zabývající se současnou situací na Zemi; tentokrát s názvem Neposlušnost lásky.
 
Mnozí vnímaví a probuzení jedinci, kteří se již nějakým způsobem podílejí na vytváření nové reality, cítí, že světla na Zemi rychle přibývá navzdory stupňujícím se chaotickým aktivitám negativních sil. Lidská těla, jejich emoce a mozkovou činnost ovlivňují nejrůznější faktory — různá odhalení na kolektivní 3D úrovni, anebo zvyšující se působení Slunce ve vesmíru. Tyto tzv. „Sun-flares“ (= Solar flares neboli sluneční erupce) ovlivňují zemskou magnetosféru. Pokud jsou mozkové buňky člověka vystaveny stále intenzivnějším magnetickým vlivům způsobených stupňující se intenzitou slunečních erupcí, narůstá i naše mozková aktivita. Neurony se mezi sebou rychleji propojují a aktivují se dříve nevyužívané oblasti mozku. (Člověk v současnosti využívá v průměru pouze 5 až 10 % celkové mozkové kapacity.) Jednoduše řečeno — jsme-li současně vědomě ustáleni ve svém srdci a napojíme-li se celou svou bytostí na vzestupné vlny kvantového pole, vede to k postupnému rozšiřování našeho vědomí.
 
Stále více „spáčů“ se probouzí. Stále více lidí si postupně uvědomuje, že žijeme v neuvěřitelné iluzi, v neobyčejném klamu, uprostřed zavádějících či protichůdných informací, a že tento proces odkrývání se nezastavuje na 3D úrovni, nýbrž pokračuje hluboko do jemnohmotných sfér a minulosti Země. Patrně to cítíte sami a Christina ve své knize potvrzuje, že kritického množství „probuzených“, jež umožní změny na Zemi, jsme jako lidstvo již dosáhli. Ti, kteří vše vnímají zřetelněji, však ještě nejsou jednotní. V této chvíli je jedním z nejdůležitějších úkolů všech „probuzených“, abychom se vzájemně propojili, v této době průlomu do nové reality zanechali druhoplánových rozporů nebo nedorozumění, a zaměřili se na cíl, který je nám společný — vytvoření nové společnosti založené na kvalitách srdce: na lásce.
 
Ve svých nových knihách Christina popisuje svým jedinečným a jednoduchým způsobem, jasnými slovy složité skutečnosti, jež se odehrávají na různých úrovních naší současné existence. Doufáme, že vám poskytnou inspiraci a mnoho poznatků pro váš vývoj. Srdečně za ANCH BOOKS ingrid

O knize: Christina III. díl cz Christina von Dreien vědomí vytváří mír

Po prvních dvou svazcích knižní série Christina, které jsou mezitím bestsellery, je nyní k dispozici dlouho očekávaný třetí díl. První dvě knihy vyprávěly o začátku příběhu Christiny: o mimořádných okolnostech jejího narození, dětstvía mládí, i o počátku její práce na veřejnosti až do jara 2018.

Třetí svazek sestává výhradně z vlastních proslovů Christiny, pocházejících z jejích seminářů a rozhovorů v letech 2018 a 2019. Christina mluví o tom, kdo my lidé ve skutečnosti jsme, proč jsou současné podmínky na Zemi takové, jaké jsou, a jakým pozitivním směrem se může ubírat globální vývoj. Tato kniha poskytuje naději v budoucnost vnitřního i vnějšího míru a posiluje víru, že navzdory pochmurným prognózám nakonec všechno dobře dopadne. Další témata třetího svazku: individuální navýšení vibrací, očištění duše, tělo a buněčná komunikace, náš duchovní tým, velká hra zapomnění, karma a tvůrčí síla, škola, v níž učení vychází ze srdce, důvěra v pocity a inteligenci srdce, evoluce lásky, duševně-duchovní propojení, dětská hravost či přirozená spontánnost a radost ze života.

„Chci lidem ukázat, jak mohou díky bezvýhradné lásce konstruktivně zacházet s Nesvětlem. To je jeden z nejdůležitějších důvodů, proč jsem sem přišla. A chci dát lidem naději a ukázat jim, jakou vnitřní hodnotu a jakou velikost ve skutečnosti mají. (…) Toto je mistrovská zkouška coby pozemského člověka: naučit se, aby jeho láska proudila ke všem bytostem, bez ohledu na to, jak obtížné jsou okolnosti.“

Objednávejte zde: https://www.anch-books.eu/shop/knihy/christina-iii-dil

casopiskvalitnizivot

Web časopisu Kvalitní ŽIVOT