Autentické výpovědi – u lidí pracujících s lidmi hledejte zkušenosti a upřímnost

Lidé, kteří se pustili do osobního rozvoje naráží na učitele, lektory a poradce, kteří se snaží pomoci druhým. Ať poskytováním různých terapií, různých typů diagnóz, nebo specifických rad. Jenže i když budou mít sebelepší snahu vytvořit atmosféru podpory a pomoci, mohou selhat z mnoha důvodů. Bývá to často přílišné mládí, extrémismus v nadšení, fantismus v motivační praxi, absence životní moudrosti, nedostatek vědomostí, falešné představy o životě, touha po dominanci, guru komplex atp.. Ale také hlavně a především absence životních zkušeností a upřímnosti.

Životní zkušenost je extrémně důležitá. Kdo nebyl nikdy chudý, těžko může učit jak dosáhnout bohatství, kdo sebou nikdy nepohrdal tak nemůže nikoho naučit jak milovat sebe sama. Kdo byl celý život vychováván jako vůdce a je zvyklý poroučet a má management v krvi vás nikdy nenaučí jak být pravým vůdcem. Proč to tak je? Jde o zkušenost poznání procesu, jak se dostat z bodu A do bodu B. Kdo tím neprošel, tak se mu velice těžko bude dělat kvalifikovaného průvodce pro druhé.

Upřímnost je také mimořádně důležitá. Hned po zkušenostech. Bavíme-li se o profesích pracujících s lidmi, pak jde o dva hlavní druhy upřímnosti. Upřímnost k sobě a upřímnost k druhým. Upřímností k sobě je člověk schopen zjistit, co dělá a proč to dělá. Jakou cenu má ta práce pro něj a potažmo vzato pro jeho klienty a další okolí.

Upřímnost k druhým je klíčová pro sdělení: „Jsem takový a takový člověk a prošel jsem tím a tím. Není mým úmyslem vytvářet falešné představy o své osobě, proto vám otevřeně sděluji své zkušenosti a způsob svého myšlení. Budete-li mít i poté zájem se mnou pracovat, jste vítáni.“ Samozřejmě je kontraproduktivní sdělovat veřejnosti záležitosti intimního charakteru, pokud to není nezbytně nutné. Být otevřený neznamená být otevřený dokořán, což je pochopitelné pro každého.

V nedávné době zveřejnily svou životní zpověď dvě ženy, jejichž životní zkušenosti jsou vysoce inspirativní i pro mě.

Přečtěte si a inspirujte se též:

 

Jaroslav Vyoral, šéfredaktor časopis Kvalitní ŽIVOT