Kruh Světla – 30. 3. 2019

SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ CESTY POZNÁNÍ
A MOUDROSTI

Nádražní 43, Praha 5 – budova Staropramenu

Kruh S v ě t l a

ZÁMĚR SETKÁNÍ

Jedině v propojení se staneme uznávanou a respektovanou silou, se kterou se ve společnosti počítá.

 • Současná fáze vývoje lidstva na přelomu dlouhých vývojových cyklů je jedinečnou příležitostí rozvinout cestu spolu-práce a vědomí Jednoty.
 • Máme vzácnou možnost propojit kruhy podobně smýšlejících a naladěných osobností, které budou spolu-tvořit, podporovat se, pravidelně se setkávat, a tím mít pozitivní vliv na rozvoj kolektivního vědomí.
 • Na setkání vytvoříme Kruh Světla společným naladěním všech zúčastněných.
 • Odevzdáme se hlubokým rovinám Vědomí.
 • Obohatíme Kruh Světla jedinečným poselstvím každého zúčastněného.
 • Vytvoříme a vyzáříme vizi nového soužití ve společnosti i ve světě.
 • Podpoříme šíření Poznání ve společnosti.
 • Připravíme se na velké setkání Celosvětový den Ticha v Praze, v propojení přes celou Planetu 25. – 26.5. 2019.

PROČ SE MÁM ZÚČASTNIT?

 • Kruh Světla je celodenní akcí pro představitele různých skupin a učení, kteří jsou ochotní podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.
 • Účinek poroste s počtem přítomných.  
 • Při setkání, ve společném naladění,  vytvoříme Kruh Světla, skrze který budou přicházet impulsy a podněty ukazující nám, co je potřeba dělat pro lepší budoucnost, pro nejvyšší dobro.
 • Setkání nám umožní prožít sjednocenou a zároveň jedinečnou sílu všech zúčastněných.
 • Vytvoříme vizi harmonického soužití v rodinách, ve společnosti i mezi národy.
 • Obohatíme se tématy, která nás spojují i přesahují.
 • Budeme součástí procesu, který proběhne na Celosvětovém dni Ticha.
 • Fyzickou přítomností projevíme ochotu společně tvořit pro dobro vyššího celku.

„Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostatečného počtu inteligencí.“  Teilhard de Chardin

Zde video pozvánka paní Ernestíny Velechovské.

https://vimeo.com/316523898

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *