Autentická výpověď: Jak jsem prožil konstelace u Petry Yamuny Částkové

V oblasti rodinných a systemických konstelací jsem již „zkušený veterán“. Začal jsem s nimi již od roku 2006. Zhruba 6 let jsem se účastnil konstelační práce zejména u Yany Pítrové a několika dalších lektorů. Postavil jsem spoustu vlastních konstelací a byl účasten mnoha těžkých i lehkých rolí. Získal jsem mnoho výsledků a díky konstelační praxi jsem vyřešil hodně životních obtíží. Konstelace jsem v té době považoval za výbornou a prospěšnou alternativní metodu k vyřešení zdánlivě nevyřešitelného. V roce 2011 jsem byl nucen další účast na aktivitách tehdejší pracovní skupiny kvůli jisté neshodě násilně přerušit a více se neúčastnit. V době co jsem pracoval s Yanou Pítrovou jsem byl zvyklý na vysoký standard její práce. Dle mých zkušeností byla se vším co uměla nejlepší konstelátorkou v republice. Tehdy. Aktuálně nemohu potvrdit stav věcí v současné době. Jelikož se k ní dá dostat pouze na doporučení, tak pokud budete mít tu šanci být doporučeni, zkuste své štěstí.

Prostě a jasně. Vzhledem k minulosti jsem byl při konstelační práci zvyklý na vysoký standard, ze kterého jsem neměl zájem slevit. A nechtěl jsem jít k někomu nezkušenému, nebo průměrnému, protože jsem to bral jako vyhozené peníze a ztrátu času. Na několik let jsem opustil esoterní kruhy a přestal být „tester“ různých esoterních metod a zkoušet různé „školy“. Po několika letech jsem vstoupil na opačnou stranu esoterické scény a začal se podílet na vzniku časopisu Kvalitní ŽIVOT. Mezi mnohými jsem poznal i Petru Yamunu Částkovou, která mě nedlouho po zahájení spolupráce pozvala na své konstelace.

Přijal jsem pozvání hlavně ze zvědavosti. Již několik let jsem nebyl účasten žádných konstelací ani ničeho esotericky alternativního jako konzument, tudíž jsem dlouho neváhal. Přemohla mě moje životní touha zkoumat a pozorovat.

Nedělal jsem si naděje, že bych mohl mít úspěch s nalezením člověka s dostatečným vzděláním a expertízou v oboru konstelací, který by mi mohl vyhovovat. A stal se jistým způsobem zázrak. Yamunina práce byla velice blízká tomu co jsem znal. Moje touha po vysokém standardu byla jistým způsobem uspokojena.

Asi půl roku jsem k Yamuně chodil jen jako pozorovatel. V mnoha konstelacích jsem stál, ale k vlastní jsem se dopracoval až po delší době. Prostě jsem jistým způsobem neměl nic k řešení anebo jsem stál v konstelaci, kde se řešilo to co jsem potřeboval.

Přelom nastal až ve chvíli, kdy jsem se rozhodl věci aktivně řešit. Ve vlastních konstelacích jsem se dozvěděl vždy to co jsem potřeboval vědět a s vysokou přesností.

Jelikož se o konstelacích musí mlčet (jako ostatně o všem důležitém) proto i já budu mlčet a neprozradím veřejnosti nic, abych nesabotoval svou práci.

Jediné co řeknu je fakt, že poslední konstelace, které jsem stavěl cca před měsícem byly vždy čisté, jasné, nekomplikované a nesly specifické poselství pro mou další cestu.

Moje desetiletá osobní práce přinesla výsledky. A já teď vím, že jsem mnoho věcí v této době nedělal nadarmo, i když jsem většinu nadarmo dělal. Kdo má zájem na sobě pracovat, vždy se dostane ke správným lidem.

Práci Petry Yamuny Částkové doporučuji hlavně protože má úroveň. Našel jsem zde vysoký standard v práci s klientem nejen při konstelacích. Svou práci bere odpovědně, vážně, dělá ji upřímně, srdcem a s plným nasazením. Má odpovídající psychologické i alternativní vzdělání, praxi a je schopná vhodně řešit i krizové situace na které mnoho esoterických pracovníků není ve své naivitě zdaleka připraveno.

Vzhledem k faktu, že se jistí lidé rozhodli práci Petry Yamuny Částkové systematicky očerňovat a napadat autentičnost výpovědí lidí, kteří považují její práci za prospěšnou, uvádím své plné jméno a potvrzuji autentičnost své výpovědi. V případě nutnosti nebudu o této kauze mlčet, ale podám očité svědectví.

Toto je můj autentický pohled na práci Petry Yamuny Částkové.

Dne 2.9.2015 16:46

Jaroslav Vyoral, BA(Hons), šéfredaktor časopisu Kvalitní ŽIVOT, jaroslav.vyoral@outlook.com

Fotografie: Juskteez Vu, 500px.com/juskteez