Časopis je určen pro čtenáře se zájmem o kvalitní život pro sebe a své blízké.